Provenciale afdelingen

Vlaanderen telt 5 provinciale brandweerafdelingen. 

Sinds 2016 zijn de bonden omgedoopt tot provinciale afdelingen, met als doel een meer representatieve vertegenwoordiging te bekomen vanuit de hulpverleningszones, met leden uit alle rangen en zowel beroeps als vrijwillige brandweerlieden.

Deze provinciale afdelingen behartigen de belangen van brandweerlieden in hun provincie. Ze organiseren studieavonden, seminaries, e.d. en zorgen voor een overlegstructuur tussen de posten, sectoren en zones binnen hun provincie.

Via deze provinciale afdelingen ontstaat een uitwisseling van informatie en wisselwerking in verschillende richtingen

  • Wat leeft in de provincie stroomt door naar de raad van bestuur van BVV. De provinciale afdeling vertegenwoordigt daarbij het standpunt vanuit haar provincie.
  • Elke beslissing van de raad van bestuur wordt vertaald naar de basis. De provinciale afdelingen spelen daarin een belangrijke rol.