Partners

BVV maakt samen met partnerinstellingen werk van een kwaliteitsvolle brandweerzorg. Dit om de veiligheid van de burger en het brandweerpersoneel te garanderen.

De samenwerkingen situeren zich op verschillende niveaus.

De Vlaamse brandweerfederatie werkt op beleidsniveau samen met Netwerk Brandweer, die overheidsinstellingen adviseert inzake brandweerbeleid. 

Daarnaast zit BVV ook samen met belangenorganisaties zoals de vakbonden, en zusterverenigingen die betrokken zijn bij brandweerzorg.

Provinciale opleidingscentra
Brandweerfederaties (andere)
Federale overheidsinstellingen
Belangenorganisaties
Internationale partners
Hulpverleningsdiensten 
Andere