Voorstelling

BVV is de vakorganisatie voor brandweerzorg in Vlaanderen. Als vakorganisatie hebben we het doel om kennis te verzamelen, te genereren en te verspreiden onder onze leden.

Kennis verzamelen

Binnen het BVV-netwerk wordt kennis aangereikt en uitgewisseld. Waar nodig worden standpunten ingenomen.

Kennis generen

Er zijn problemen waar elke hulpverleningszone mee geconfronteerd wordt. Iedere zone pakt die aan op zijn eigen manier, waardoor er een waaier aan oplossingen bestaat.

Door alles samen te leggen, te vergelijken en te bestuderen kan men tot meer uniformiteit komen.

Kennis verspreiden

Kennis wordt verspreid op studiedagen zoals het jaarlijks congres, maar ook via het vaktijdschrift De Brandweer(m/v), via de website, social media, de maandelijkse nieuwsbrief,...

Verder tracht BVV ook deze haar projecten op federaal niveau binnen het KCCE verder te ontwikkelen. Op die manier resulteert het werk van het netwerk in normen en regelgeving. De BVV-striping is hier een voorbeeld van.

Doelstellingen

BVV stelt de volgende doelstellingen voorop

  • genereren, verzamelen en verspreiden van informatie
  • verzorgen van een brugfunctie tussen de brandweer en de overheden die het beleid van de brandweer vorm geven
  • ondersteunen van de opleiding voor de brandweer en de kwaliteit ervan bewaken