Privacy Policy

BrandweerVereniging Vlaanderen draagt zorg voor uw privacy. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. In dit geval handelt BrandweerVereniging Vlaanderen daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Het privacy- en cookiebeleid van BVV geldt voor alle websites en apps van BVV, waaronder www.brandweervlaanderen.be , www.hulpverleningszone.be , www.brandweerzone.be

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is BrandweerVereniging Vlaanderen; Nijverheidsstraat 33, 9100 Sint-Niklaas

Welke gegevens verzamelt BVV?

Als je onze websites of apps gebruikt verzamelen BVV en derden, zoals facebook, Twitter en Google met behulp van cookies of andere technieken gegevens over jou. Gegevens die worden verzameld zijn bijvoorbeeld informatie over jouw surf- en kijkgedrag en eventueel jouw IP adres. BVV zal steeds al het mogelijke doen om deze informatie deels te anonimiseren zonder dat het gebruiksgemak hierdoor in gevaar komt. Daarnaast verzamelt BVV uw gegevens voor het aanbieden van het vakblad en houden we uw contactgegevens bij voor het aanleveren van de nieuwsbrief en ledenvoordelen.

Wat doet BVV met de gegevens?

Via Analytische cookies stellen we rapporten over het gebruik van onze website. Via facebook en Twitter buttons bieden we mogelijkheden tot het “liken” en "tweeten" van onze onderwerpen. Via ons adressenbestand leveren we uw vakblad aan en via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte over het diverse onderwerpen.

Welke rechten hebt u als gebruiker?

U kan van deze persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan BrandweerVereniging Vlaanderen (brief, fax of e-mail) en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van jouw persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om jouw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit als je van mening bent dat BVV de geldende Belgische en Europese privacy- wetgeving niet naleeft.

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact op te nemen met info@brandweervlaanderen.be