Lid worden

Brandweervereniging Vlaanderen vertegenwoordigt zowel beroepspersoneelsleden als vrijwillige brandweerlieden, ambulanciers, administratief personeel ... Evenveel meningen en achtergronden. Sommigen zijn bij de brandweer in hoofdberoep, anderen engageren zich in hun vrije tijd. Sommigen staan in de frontlinie als brandweerman- of vrouw, anderen ondersteunen en omkaderen de goede werking van de brandweer. Sommigen werken in een stedelijke omgeving, anderen in landelijk gebied. De ene is ambulancier, de andere duikt, klimt of doet de dispatching.

Veelzijdigheid is een troef. Laat het nu de uitdaging zijn om die verschillende achtergronden samen te brengen om te komen tot één visie, één missie.

Afvaardiging vanuit de zone: stel je kandidaat

Ook jij kan je steentje bijdragen. We zoeken uit elke zone gemotiveerde mensen die willen meedenken en -bouwen aan een sterke brandweer. Aan de brandweer van morgen.
Binnen de zone zijn jullie de voelsprieten voor de bestuurders en beleidsverantwoordelijken. Jullie vangen op wat er leeft en geven die informatie door. Omgekeerd vormen jullie een netwerk dat goed en vlug geïnformeerd wordt Hierdoor kan de communicatie in de toekomst alleen maar verbeteren.

Hoe werkt dit?

Vanuit jouw zone kan je je kandidaat stellen om lid te worden van de zonale vertegenwoordiging in de provinciale afdeling. Elke zone kan zes personen afvaardigen naar deze provinciale afdeling. Ideaal komen zij uit alle kaders (basiskader, middenkader, hoger kader en ondersteunend kader) en is er een gezonde mix van vrijwilligers en beroepsbrandweerlieden.
De provinciale afdeling komt minstens twee keer per jaar samen. Als verkozen lid heb je een mandaat van vier jaar. Elke zone bepaalt zelf de wijze van verkiezingen. Vraag in jouw zone na hoe jij je kandidaat kan stellen voor deze provinciale afdeling.