Organisatiestructuur BVV

Brandweervereniging Vlaanderen heeft een klassieke vzw-structuur. Daaronder vallen een aantal bestuurlijke organen.

De Algemene Vergadering

Dit is het hoogste beslissingsorgaan binnen de vereniging. De Algemene Vergadering benoemt de leden van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur

Staat in voor het functioneren van de vereniging. De leden van de Raad van Bestuur bepalen een strategie en visie voor BVV

Het kernbestuur

waakt erover dat de vooropgestelde visie en doelstellingen worden gerespecteerd en nagestreefd. Het kernbestuur staat ook in voor het dagelijks beheer van de vereniging.

Naast die bestuurlijke organen zijn er ook operationele organen actief binnen BVV.