campagne

  • Doe de deur dicht

    DOE DE DEUR DICHT, deze opmerkelijke richtlijn lanceerden we op vrijdag 18 september tijdens het persmoment over de nieuwste brandpreventiecampagne op Campus Vesta. Voor het eerst zullen alle toonaangevende organisaties en alle hulpverleningszones gedurende 14 dagen campagne voeren rond hetzelfde thema.