Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.

DOE DE DEUR DICHT, deze opmerkelijke richtlijn lanceerden we op vrijdag 18 september tijdens het persmoment over de nieuwste brandpreventiecampagne op Campus Vesta. Voor het eerst zullen alle toonaangevende organisaties en alle hulpverleningszones gedurende 14 dagen campagne voeren rond hetzelfde thema. De campagne wil de bevolking bewustmaken van het belang van dichtgehouden binnendeuren, voldoende rookmelders en een vluchtplan. Dankzij de combinatie van deze drie belangrijke elementen stijgt je kans om een brand te overleven met 20 minuten. 

DOE DE DEUR DICHT EN RED LEVENS BIJ BRAND

Feit: de combinatie van gesloten binnendeuren (niet op slot), een goed vluchtplan én voldoende rookmelders, biedt bewoners de meeste kans om tijdig verwittigd te worden bij brand en om vervolgens de woning te kunnen verlaten.

Veel mensen hebben de gewoonte om de deuren in huis open te laten staan. Dat moet veranderen! 

De deur sluiten, vooral ‘s nachts, is van levensbelang. Want als er brand uitbreekt, houdt zelfs een gewone, niet-brandwerende binnendeur de rook tot 20 minuten tegen. Tijd die levens kan redden.  

De deur dicht doen is een simpele handeling die geen geld of moeite kost, terwijl het de verspreiding van de verstikkende rook effectief vertraagt. 

Voldoende rookmelders en een ingeoefend vluchtplan zorgen ervoor dat iedereen tijdig de woning kan verlaten bij brand. Trek ook de deuren dicht op weg naar buiten, zo wordt de brand opgesloten en de schade beperkt.

HANG ROOKMELDERS

Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Ze zijn helemaal niet duur en makkelijk zelf te plaatsen. Zodra de rookmelder rook detecteert, zorgt het alarmsignaal ervoor dat iedereen zichzelf in veiligheid kan brengen.

In grotere woningen kan er gekozen worden voor gekoppelde rookmelders zodat het alarm op meerdere plaatsen hoorbaar is. Er moet in elk geval voor gezorgd worden dat de rookmelders in afgelegen lokalen, bijvoorbeeld een berging, hoorbaar zijn in de slaapkamer. Deze rookmelders kunnen op een simpele manier draadloos met elkaar verbonden worden. 

Om wettelijk in orde te zijn, moet in Vlaanderen en in Wallonië elke woning, appartement of studio op elke verdieping minstens een rookmelder hebben. In kamerwoningen moet er bovendien ook in elke kamer een rookmelder zijn.*

*In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt er alleen een verplichting voor huurwoningen en moet er in elke kamer op de vluchtweg vanuit de slaapkamer naar buiten een rookmelder hangen.

BEWUSTMAKINGSCAMPAGNE

Voor het eerst slaan verschillende organisaties de handen in elkaar om de bevolking te sensibiliseren rond brandveiligheid. Met deze campagne willen Netwerk Brandweer, Oscare, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Brandweer Brussel, Agentschap Wonen Vlaanderen, VVSG, Brandweervereniging Vlaanderen en Stichting Brandwonden de bevolking bewustmaken van het belang van een deur die dicht is in combinatie met voldoende rookmelders en een vluchtplan.

De campagne zal zowel via online kanalen als via printmedia worden verspreid.  Daarnaast zal Jan Van Looveren dit najaar in het VRT-programma Factcheckers (op één) de impact onderzoeken van een slaapkamerdeur die dicht is.

De bewustmakingscampagne past in de doelstellingen van het nationaal brandpreventieplan 2020: een veiligere samenleving met significante vermindering van het aantal woningbranden en CO-intoxicaties. De deelnemende organisaties willen op die manier het aantal doden en gewonden terugdringen en de schade in en rond woningen beperken. 

Meer info: doededeurdicht.be